O SPOLOČNOSTI


Domovská stránka -> O Spoločnosti

blank

História spoločnosti

Spoločnosť HBC System Slovakia s.r.o. bola založená ako joint-venture dvoch subjektov v lete roku 2010 za účelom výhradnej distribúcie produktov spoločnosti HBC System Smarttool Production ApS, Danemark. Od roku 2013 je naša spoločnosť taktiež výhradným distribútorom produktov značky Modesta pre celé územie Európskej únie a Turecka.

Spoločnosť HBC System Slovakia neposkytuje služby pre konečných zákazníkov.

Spoločenská zodpovednosť

Zelený bod Spoločnosť HBC System Slovakia pristupuje zodpovedne k životnému prostrediu, a preto sa stará i o obaly svojich výrobkov, ktoré sa po použití stávajú odpadom. Zber, zhodnocovanie a recykláciu odpadov z obalov pre spoločnosť HBC System Slovakia zabezpečuje oprávnená organizácia ENVI-PAK.

Osvedčenie člena systému Zelený Bod | Potvrdenie o registrácii v Recyklačnom fonde | Výpis zo zoznamu povinných osôb MŽP SR


Boj Proti Rakovine Kto zachráni jeden ľudský život, zachráni celý svet. Nadácia Medical už 8 rokov zbiera finančné prostriedky a podporuje nákup prístrojov a vybavenia pre onkologické oddelenia v celej SR. V našej spoločnosti sme sa rozhodli podporiť Nadáciu a jej projekt Boj Proti Rakovine.

www.bojprotirakovine.sk